– ODDZIAŁY

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń nerwicowych oraz osobowości.

Naszą ofertę terapeutyczną kierujemy przede wszystkim do osób, które doświadczają przewlekłych stanów obniżonego nastroju, lęku, napadów lęku panicznego, fobii, myśli i czynności natrętnych.

Pomagamy też osobom zmagającymi się z dolegliwościami somatycznymi, bezsennością, ostrym i przewlekłym stresem, znajdującym się w tzw. kryzysie życiowym, a także odczuwającym dyskomfort w kontaktach z ludźmi, mającym problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

Nasz Oddział funkcjonuje w trybie całodobowym, jest oddziałem koedukacyjnym, a świadczenia dla pacjentów realizowane są

czytaj więcej

W Oddziale prowadzona jest :

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych 

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe

– rehabilitacja neurologiczna przewlekła 

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi , którzy wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej stacjonarnej odbywają się ze skierowaniem :

z oddziału lub kliniki anestezjologii, oddziału intensywnej terapii i opieki, neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i

czytaj więcej

Oddział zajmuje się detoksykacją osób uzależnionych od alkoholu i leków. Początkiem drogi trzeźwienia niezbędny jest pobyt osób uzależnionych w oddziale detoksykacyjnym. Detoksykacja polega na oczyszczeniu organizmu z toksycznych związków i przywróceniu jego prawidłowych funkcji życiowych. Chorzy poddawani są niezbędnej diagnostyce i leczeniu farmakologicznemu oraz oddziaływaniom podtrzymującym i motywacyjnym. W oddziale wykonywane są również w razie konieczności specjalistyczne badania lekarskie, laboratoryjne itp.

Oddział detoksykacji posiada 23 łóżka męskie. Pacjentami naszego oddziału są osoby pełnoletnie,które dobrowolnie zdecydowały się na leczenie detoksykacyjne i posiadają

czytaj więcej

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Błażej Antosz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Judek

Całodobowy Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 22 miejscami. Funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, zajmuje się leczeniem, terapią i rehabilitacją psychiatryczną osób powyżej 18 roku życia, które nie wymagają pobytu diagnostyczno-leczniczego w oddziale psychiatrycznym ogólnym, tj. mają ustalone rozpoznanie chorobowe i wdrożone leczenie farmakologiczne, a nie występują u nich ostre objawy chorobowe, ani też zaburzenia zachowania wymagające monitorowania w warunkach zamkniętego oddziału ogólnopsychiatrycznego. Pacjenci korzystający z pobytu w Oddziale mogą utrwalić poprawę stanu

czytaj więcej

W skład ZOL wchodzą 4 oddziały opiekuńczo-lecznicze znajdujące się w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu: 1, 3, 9, 18.

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny przeznaczony jest do udzielania całodobowych świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi w różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej.Podstawą przyjęcia do ZOL jest choroba psychiczna.

Zadaniem oddziału opiekuńczo-leczniczego jest przede wszystkim stworzenie warunków do kontynuowania leczenia farmakologicznego i dietetycznego, rehabilitacja pacjentów, zapewnienie zabiegów z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz pielęgnacji. Ważna jest możliwość

czytaj więcej

Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży prowadzi dwa rodzaje oddziaływań wobec dzieci od 13 do 18 roku życia (tylko chłopcy). Są to:  – obserwacje sądowo-psychiatryczne,  – właściwy program terapeutyczno-leczniczy.Celem oddziału jest stworzenie dla nieletnich zaplanowanych i zindywidualizowanych działań terapeutyczno-leczniczych. Mają one umożliwić nieletnim poprawę zachowania w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie. Programy oparte są na teoriach uczenia się i realizowane w formie indywidualnej i grupowej. Obejmują one umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania. Ich tematyka, kolejność

czytaj więcej

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top