– ODDZIAŁY

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

W skład ZOL wchodzą 4 oddziały opiekuńczo-lecznicze znajdujące się w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu: 1, 3, 9, 18.

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny przeznaczony jest do udzielania całodobowych świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi w różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej.Podstawą przyjęcia do ZOL jest choroba psychiczna.

Zadaniem oddziału opiekuńczo-leczniczego jest przede wszystkim stworzenie warunków do kontynuowania leczenia farmakologicznego i dietetycznego, rehabilitacja pacjentów, zapewnienie zabiegów z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz pielęgnacji. Ważna jest możliwość

czytaj więcej

Oddziały nr 2, 5 i 20 są całodobowymi koedukacyjnymi oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi. Posiadają ogółem 102 łóżka, w tym każdy wspólną świetlicę, jadalnię i palarnię, sale terapeutyczne oraz ogród. Chorym zapewniamy specjalistyczne badania lekarskie, psychologiczne, laboratoryjne podstawowe, w razie potrzeby istnieje możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji (chirurgicznych, ginekologicznych, stomatologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, itp.)W obrębie oddziałów znajduje się pracownia terapii zajęciowej, gdzie pod nadzorem instruktora terapii pacjenci wykonują rozmaite prace plastyczne, techniczne, słuchają muzyki, relaksują się. Czas pacjenci spędzają także w przyoddziałowym ogródku, dbając o

czytaj więcej

Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń nerwicowych oraz osobowości.

Naszą ofertę terapeutyczną kierujemy przede wszystkim do osób, które doświadczają przewlekłych stanów obniżonego nastroju, lęku, napadów lęku panicznego, fobii, myśli i czynności natrętnych.

Pomagamy też osobom zmagającymi się z dolegliwościami somatycznymi, bezsennością, ostrym i przewlekłym stresem, znajdującym się w tzw. kryzysie życiowym, a także odczuwającym dyskomfort w kontaktach z ludźmi, mającym problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

Nasz Oddział funkcjonuje w trybie całodobowym, jest oddziałem koedukacyjnym, a świadczenia dla pacjentów realizowane są

czytaj więcej

W Oddziale prowadzona jest :

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych 

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe

– rehabilitacja neurologiczna przewlekła 

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi , którzy wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej stacjonarnej odbywają się ze skierowaniem :

z oddziału lub kliniki anestezjologii, oddziału intensywnej terapii i opieki, neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i

czytaj więcej

Oddział zajmuje się detoksykacją osób uzależnionych od alkoholu i leków. Początkiem drogi trzeźwienia niezbędny jest pobyt osób uzależnionych w oddziale detoksykacyjnym. Detoksykacja polega na oczyszczeniu organizmu z toksycznych związków i przywróceniu jego prawidłowych funkcji życiowych. Chorzy poddawani są niezbędnej diagnostyce i leczeniu farmakologicznemu oraz oddziaływaniom podtrzymującym i motywacyjnym. W oddziale wykonywane są również w razie konieczności specjalistyczne badania lekarskie, laboratoryjne itp.

Oddział detoksykacji posiada 23 łóżka męskie. Pacjentami naszego oddziału są osoby pełnoletnie,które dobrowolnie zdecydowały się na leczenie detoksykacyjne i posiadają

czytaj więcej

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Błażej Antosz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Judek

Całodobowy Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 22 miejscami. Funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, zajmuje się leczeniem, terapią i rehabilitacją psychiatryczną osób powyżej 18 roku życia, które nie wymagają pobytu diagnostyczno-leczniczego w oddziale psychiatrycznym ogólnym, tj. mają ustalone rozpoznanie chorobowe i wdrożone leczenie farmakologiczne, a nie występują u nich ostre objawy chorobowe, ani też zaburzenia zachowania wymagające monitorowania w warunkach zamkniętego oddziału ogólnopsychiatrycznego. Pacjenci korzystający z pobytu w Oddziale mogą utrwalić poprawę stanu

czytaj więcej

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top