– INFORMACJE I POMOC

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MASZ PROBLEM? NIE WIESZ DO KOGO SIĘ ZGŁOSIĆ? POMOŻEMY!

ZADZWOŃ: 506 934 627

PZK – Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18

Centrum Zdrowia Psychicznego to ośrodek, którego zadaniem jest zapewnienie i koordynowanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej dorosłym mieszkańcom powiatu międzyrzeckiego i sulęcińskiego.

Celem działania Centrum Zdrowia Psychicznego jest wprowadzenie nowoczesnego, sprawdzonego modelu opieki psychiatrycznej, który ma za zadanie:

• poprawę jakość leczenia psychiatrycznego – jego dostępność, ciągłość i skuteczność,
• ograniczenie rozmiarów i negatywnych skutków hospitalizacji, a tym samym kosztów opieki psychiatrycznej,
• uruchomienie inicjatyw i zasobów społecznych lokalnej społeczności,
• przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu osób chorych psychicznie,
• zapewnienie warunków do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Centrum Zdrowia Psychicznego w strukturach Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Międzyrzeczu zapewnia i koordynuje pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną dorosłym mieszkańcom powiatu międzyrzeckiego i sulęcińskiego. Struktura Centrum składa się z części szpitalnej oraz ambulatoryjnej.

PUNKT ZGŁOSZENIOWO – KOORDYNACYJNY

Do zadań Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego należy: 
• udzielanie informacji o zakresie działania Centrum Zdrowia Psychicznego i możliwości,
• uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
• udzielenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych,
• uzgadnianie z pacjentem terminu przyjęcia ze  wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych,
• udzielenie informacji na temat miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy, społecznej, w przypadkach tego wymagających,
• udzielenia świadczenia w zakresie  opieki zdrowotnej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Centrum Zdrowia Psychicznego dysponuje odrębnością organizacyjną, pozwalającą na planową realizację specyficznych zadań opieki psychiatrycznej. Struktura Centrum tworzy system, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości opieki i leczenia psychiatrycznego adekwatnie do potrzeb pacjentów z zaburzeniami psychicznymi z obszaru objętego działalnością tj. powiatu międzyrzeckiego i sulęcińskiego.
Oddział dzienny funkcjonuje bardzo dobrze. Centrum nie ma trudności kadrowych. Jeden Punkt Zgłoszeniowo Konsultacyjny jest w zupełności wystarczający do obsługi pacjentów.

e-mail: pzk-miedzyrzecz@obrzyce.eu

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top