– FIZJOTERAPIA

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

REJESTRACJA
osobista w ogólnej Poradni Specjalistycznej od poniedziałku do czwartku
w godz. 12:00 – 14:00 lub telefoniczna pod nr tel. (95) 7428 756
lub via e-mail: zf@obrzyce.eu

Zakład Fizjoterapii zapewnia świadczenia medyczne w zakresie fizjoterapii na podstawie skierowania uprawnionego lekarza dla pacjentów, u których wystąpiły dysfunkcje w przebiegu różnych chorób, urazów lub uszkodzeń organizmu.

Zabiegi fizykalne wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny, w skład którego wchodzą:
– jeden lekarz – specjalista z fizykoterapii i balneoklimatologii,
– dwóch magistrów rehabilitacji ruchowej, w tym jeden ze specjalizacją Iº,
– trzech techników fizjoterapii,
– jeden masażysta.

Zakład Fizjoterapii wyposażony jest w aparaturę do wykonywania zabiegów oraz salę gimnastyczną. Aparatura elektromedyczna posiada aktualne certyfikaty lub metryczki techniczne dopuszczające do stosowania w Zakładach opieki Zdrowotnej.


Zakres zabiegów fizykalnych obejmuje:

1. Kinezyterapia

– ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja
– ćwiczenia czynne (wolne, w obciążeniu, z oporem)
– nauka poruszania się
– ćwiczenia izometryczne
– wyciągi
– ćwiczenia ogólnousprawniające i inne.

2. Masaż

– masaż suchy częściowy
– masaż limfatyczny

3. Elektrolecznictwo

– galwanizacja
– kąpiel 4-komorowa
– jonoforeza
– elektrostymulacja
– tonoliza
– prądy diadynamiczne
– prądy interferencyjne
– prądy TENS
– prądy TREBERTA
– prądy KOTZA
– ultradźwięki miejscowe
– ultrafonoreza

4. Leczenie polem elektromagnetycznym

– magnetronik
– diatermie krótkofalowe

5. Światłolecznictwo

– naświetlanie promieniami IR (sollux)
– naświetlanie promieniami UV
– laseroterapia (skaner i punktowa)

6. Ciepłolecznictwo

– termożele

7. Hydroterapia

– kąpiele wirowe kończyn
– aquavibron.      Zakład Fizjoterapii posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie powyższych zabiegów w ramach ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej dla pacjentów spoza Szpitala.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top