– KOMÓRKI MEDYCZNE

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Izba przyjęć

tel. (95) 7428 707

fax (95) 7428 708

ip@obrzyce.eu

Centrum terapii

Koordynator

tel. (95) 7428 754

ct@obrzyce.eu

Laboratorium

tel. (95) 7428 746

laboratorium@obrzyce.eu

Pracownia RTG / EKG

tel. (95) 7428 748

rtg@obrzyce.eu

Pracownia EEG

tel. (95) 7428 749

eeg@obrzyce.eu

Fizjoterapia

tel. (95) 7428 752

zf@obrzyce.eu

Rejestracja do poradni

tel. (95) 7428 756

Poradnia neurologiczna / uzależnień / medycyny pracy

tel. (95) 7428 757

Poradnia Zdrowia Psychicznego

tel. (95) 7428 758

Epidemiolog

tel. (95) 7428 727

piel.epi@obrzyce.eu

Promocja zdrowia

tel. (95) 7428 760 / 717 / 704

Dietetyk

tel. (95) 7428 727

APTEKA

tel. (95) 7428 761
ekspedycja: (95) 7428 762

apteka@obrzyce.eu

Pracownicy socjalni

tel. (95) 7428 704
socjalny@obrzyce.eu

tel. 509 368 947
kriedel@obrzyce.eu

Kierownik ZOL psychiatryczny

tel. (95) 7428 704

bfrycz@obrzyce.eu


Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny nr 1

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 764

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny nr 3

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 766

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny nr 9

Gabinet zabiegowy – parter
tel. (95) 7428 800

Gabinet zabiegowy – piętro
tel. (95) 7428 769

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny nr 18

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 777

Całodobowy oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu dla dorosłych nr 15

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 792

Ordynator
tel. (95) 7428 790

Psycholog
tel. (95) 7428 793

Całodobowy oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży nr 19

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 789

Ordynator
tel. (95) 7428 788

Psycholog
tel. (95) 7428 745

Terapeuci
tel. (95) 7428 774

Ochrona
tel. (95) 7428 773

Szkoła
tel. (95) 7428 829 / 844

Całodobowy oddział psychiatryczny nr 2

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 781

Ordynator
tel. (95) 7428 780

Sekretariat
tel. (95) 7428 782

Gabinet lekarski
tel. (95) 7428 720

Całodobowy oddział psychiatryczny nr 5

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 786

Gabinet lekarski
tel. (95) 7428 784

Psycholog
tel. (95) 7428 787

Sekretariat
tel. (95) 7428 785

Całodobowy oddział psychiatryczny nr 20

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 797

Ordynator
tel. (95) 7428 794

Gabinet lekarski I
tel. (95) 7428 798

Gabinet lekarski II
tel. (95) 7428 795

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu nr 16

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 805

Kierownik
tel. (95) 7428 804

Terapeuci
tel. (95) 7428 806

Całodobowy oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości nr 10

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 808

Gabinet lekarski
tel. (95) 7428 807

Całodobowy oddział rehabilitacji psychiatrycznej nr 14

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 819


Ordynator
tel. (95) 7428 818

Sekretariat
tel. (95) 7428 719

Całodobowy oddział rehabilitacji neurologicznej nr 12

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 814

Sekretariat
tel. (95) 7428 813

Gabinet lekarski
tel. (95) 7428 815

Całodobowy oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych nr 13

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 812

Gabinet lekarski
tel. (95) 7428 810

Dzienny oddział psychiatryczny nr 8

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 776

Sekretariat
tel. (95) 7428 775

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top