– ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ NR 12

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

W Oddziale prowadzona jest :

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych 

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe

– rehabilitacja neurologiczna przewlekła 

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi , którzy wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej stacjonarnej odbywają się ze skierowaniem :

  • z oddziału lub kliniki anestezjologii, oddziału intensywnej terapii i opieki, neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych;
  • z poradni specjalistycznych: rehabilitacyjnej , neurologicznej , neurochirurgicznej , chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

UWAGA – Rehabilitacja neurologiczna przewlekła dotyczy chorych po przebytej rehabilitacji wg grup JGP, którzy wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych .

tel. (95) 742-88-15

Ordynator (95) 742 88 13  

Pielęgniarki ( 95) 742 88 14

Sekretarka Medyczna ( 95) 742 88 13

Oddział Neurologii (zawieszony – zastąpiony przez oddział rehabilitacji neurologicznej) istnieje przy tut. Szpitalu od ponad 40 lat. W chwili obecnej liczy 39 łóżek, w tym 12 łóżek udarowych, posiada świetnie wyposażoną salę gimnastyczną, pracownię EEG z nowoczesnym aparatem, dysponujemy możliwością wykonywania badań dopplerowskich i łatwą dostępnością badań neuroobrazowych. W oddziale hospitalizowani są pacjenci z części województwa lubuskiego (powiaty międzyrzecki, sulęciński, świebodziński, słubicki) oraz powiatu międzychodzkiego, województwa wielkopolskiego. W ciągu miesiąca przyjmowanych jest około 80 pacjentów. Diagnozowani i leczeni są pacjenci z chorobami CUN (naczyniowymi, rozrostowymi, zwyrodnieniowymi, demielinizacyjnymi, zapalnymi, padaczką, bólami głowy) oraz obwodowego układ nerwowego (zespoły korzeniowe, uszkodzenia nerwów obwodowych). Prowadzona jest wczesna rehabilitacja chorych z udarami mózgu oraz innymi schorzeniami wymagającymi kinezyterapii. Korzystamy z szerokiej oferty sąsiadującego z oddziałem Zakładu Fizjoterapii.

W oddziale zatrudnionych jest 4 lekarzy specjalistów neurologów, 1 lekarz w trakcie specjalizacji, 2 rehabilitantów, 1 arterapeuta, sekretarka medyczna, 12 pielęgniarek i 3 salowe.

Obsada oddziału 

Ordynator Oddziału: lek.med. Iwona Grochocka – specjalista neurolog                                                        

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Białas – mgr pielęgniarstwa

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top