– CAŁODOBOWY ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ NR 14

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Błażej Antosz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Judek

Całodobowy Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 22 miejscami. Funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, zajmuje się leczeniem, terapią i rehabilitacją psychiatryczną osób powyżej 18 roku życia, które nie wymagają pobytu diagnostyczno-leczniczego w oddziale psychiatrycznym ogólnym, tj. mają ustalone rozpoznanie chorobowe i wdrożone leczenie farmakologiczne, a nie występują u nich ostre objawy chorobowe, ani też zaburzenia zachowania wymagające monitorowania w warunkach zamkniętego oddziału ogólnopsychiatrycznego. Pacjenci korzystający z pobytu w Oddziale mogą utrwalić poprawę stanu psychicznego i przyspieszyć proces powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez oddziaływania leczniczo-terapeutyczne. Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia wsparcie emocjonalne, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.

Oddział zajmuje się leczeniem chorych z następującymi rozpoznaniami: 
– zaburzenia na podłożu organicznym (ICD-10: F00-F09),

– psychozy, w tym schizofrenia (ICD-10: F20-F29),

– zaburzenia afektywne, depresje (ICD-10: F30-F39),

– zaburzenia zachowania w przebiegu niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego (ICD-10: F70).

W trakcie pobytu w oddziale pacjenci są objęci opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną, uczestniczą w różnorakich, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości zajęciach terapeutycznych, pobierają leki. Nad ich zdrowiem czuwa profesjonalna kadra medyczna, w skład której wchodzą: lekarz specjalista psychiatra, pielęgniarki, psycholog, sanitariuszki, opiekunki medyczne, terapeuta zajęciowy, a w razie potrzeby oferujemy także wsparcie i doradztwo pracownika socjalnego. 

Oferujemy ciekawy program zajęć, w skład których wchodzą:

– zebrania społeczności terapeutycznej,

– psychoterapia indywidualna i grupowa, 

– zajęcia psychoedukacyjne, praca nad wglądem chorobowym i promocja zdrowia,

– treningi kulinarne,

– treningi umiejętności społecznych,

– treningi samoobsługi i lekowe,

– muzykoterapia,

– arteterapia,

– hortikuloterapia, 

– relaks,

– spacery organizowane, nordic walking, zajęcia w plenerze (w zależności od warunków pogodowych).

Do Oddziału pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego lub po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym. Wymogiem do przyjęcia do Oddziału jest posiadanie i dostarczenie do nas skierowania – wystawionego przez dowolnego lekarza (nie jest koniecznym, aby był to lekarz specjalista psychiatra) wraz z kontaktowym numerem telefonu do zainteresowanego leczeniem pacjenta. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Kierownika Oddziału odbywa się ono w uzgodnionym, planowym terminie. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonu:

– sekretariat: 95 7428 719

– gabinet zabiegowy/pielęgniarki: 95 7428 819

– psycholog: 95 7428 722

– kierownik oddziału: 95 7428 818

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ ODDZIAŁU do pobrania poniżej:

tygodniowy plan zajęć oddziału

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top