– PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Projekt :

„ Dostosowanie infrastruktury Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży
w Międzyrzeczu   w związku z COVID-19”

w ramach programu

„Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej
w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

Montaż finansowy :

Koszty pokryte z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego108 443,00
Koszty własne  Szpitala214 613,84
Środki budżetu Państwa –  Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19683 032,00
Łącznie1 006 088,84

Termin realizacji : wrzesień 2021/grudzień 2022

Cel Projektu:

Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego było  dostosowanie infrastruktury  Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Międzyrzeczu

na potrzeby związane z segregacją pacjentów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznymi. Przeprowadzone działania inwestycyjne przyczynią się do stworzenia komfortowych i bardziej przyjaznych warunków leczenia pacjentów  w trakcie odbywania izolacji związanej z COVID -19 . Planowana inwestycja pozwoli również na odpowiednie zagospodarowanie należących do Szpitala pomieszczeń oraz terenu przeznaczonego na cele terapeutyczne i rekreacyjne mające za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów oraz prowadzenie efektywnych form terapii.


Zakres rzeczowy inwestycji obejmował następujące zadania :

  1. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych , w ramach niniejszego działania przewidziano następujący zakres prac inwestycyjnych na terenie  przy oddziałowego ogrodu :

–  roboty przygotowawcze

 – roboty ziemne

 – ogrodzenie, zadaszenia,

–  przejścia, chodniki,

–  zieleń

–  przepust

–  plantowanie terenu

–  zakup i montaż siłowni zewnętrznych

  1. Wyposażenie – zakupy inwestycyjne:

– zestaw sprzętu do treningu , w ramach zestawu zakupione zostaną następujące elementy:

Bieżnia elektryczna – 2 szt.

Rowery stacjonarne  – 2 szt.

Ergometr Wioślarski – 2 szt.

Atlasy do ćwiczeń – 1 szt.

Bramy do ćwiczeń – 1 szt.

Orbiterki – 2 szt.

Steppery – 2 szt.

 – zakup stołów i krzeseł behawioralnych : Stoły kwadratowe – 50 szt., Krzesła – 50szt. 

  1. Wyposażenie ( aparatura i sprzęt medyczny ) zakup inwestycyjny następujących elementów :

–  Analizator parametrów immunochemicznych 1 szt.

 – Jonizator plazmowy powietrza 1 szt.

–  Zestaw lamp bakteriobójczych przepływowych- 1 zestaw .

Planowana inwestycja przyczyniła się do stworzenia komfortowych i bardziej przyjaznych warunków leczenia pacjentów  w trakcie odbywania izolacji    i kwarantanny związanej z COVID -19. Zagospodarowanie terenu pozwoliło na możliwość korzystania ze spacerów, wypoczynku, rehabilitacji ruchowej i uprawiania sportu przez  pacjentów oddziału.  Spacery i kontakt z naturą są niezwykle ważne w procesie leczenia osób przebywających na terapii w Oddziale, wykorzystywane są

w procesie leczenia i terapii młodych pacjentów pozostających w izolacji. Zakup wyposażenia w postaci sprzętu do treningu i siłowni zewnętrznej  stanowi pomoc w realizacji działań z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób przebywających w warunkach izolacji i kwarantanny związanych z COVID-19. Stworzone zostaną młodzieży warunki do uprawiania sportu i rehabilitacji ruchowej przyczyniając się w ten sposób do poprawy stanu psychicznego osób pozostających w izolacji. Realizacja inwestycji  w kształcie złożonym przez wnioskodawcę pozwoliła na poprawę codziennego  funkcjonowania  podopiecznych przebywających w placówce w warunkach izolacji lub kwarantanny, zwiększone zostały  możliwości terapeutyczne   i medyczne jednostki w warunkach  zagrożenia COVID-19,  poprawie uległa jakość świadczonych usług medycznych na rzecz pacjentów młodocianych  w warunkach izolacji. 

Ponadto zakres zadania inwestycyjnego pozwolił na dostosowanie infrastruktury oddziału  na potrzeby związane z segregacją pacjentów zgodnie z  obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznym.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top