– ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY – ODDZIAŁY NR 1, 3, 9, 18

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

W skład ZOL wchodzą 4 oddziały opiekuńczo-lecznicze znajdujące się w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu: 1, 3, 9, 18.

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny przeznaczony jest do udzielania całodobowych świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi w różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej.
Podstawą przyjęcia do ZOL jest choroba psychiczna.

Zadaniem oddziału opiekuńczo-leczniczego jest przede wszystkim stworzenie warunków do kontynuowania leczenia farmakologicznego i dietetycznego, rehabilitacja pacjentów, zapewnienie zabiegów z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz pielęgnacji. Ważna jest możliwość uzyskania konsultacji, a w razie potrzeby hospitalizacji pacjenta. W porównaniu z Domem Pomocy Społecznej, ZOL ma większy standard opieki lekarskiej oraz szerszy zakres usług rehabilitacyjnych i pielęgniarskich.

Celem ZOL jest:
a) propagowanie i wspomaganie stworzenia warunków do kontynuacji leczenia farmakologicznego i rehabilitacji pacjentów, którzy nie kwalifikują sie do dalszej hospitalizacji w Szpitalu, ale jednocześnie nie kwalifikują się do wypisania ze Szpitala i powrotu do domu,
b) zapewnienie stacjonarnej profesjonalnej opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym,
c) zintegrowanie działań w zakresie tworzenia warunków do funkcjonowania i rozwoju opieki długoterminowej,
d) stworzenie warunków do zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego osoby przewlekle chorej i niepełnosprawnej poprzez świadczenie różnych form opieki. Dotyczy to dużej liczby pacjentów ze znacznym ograniczeniem zdolności do samoopieki i samopielęgnacji,
e) stworzenie warunków  sprzyjających rozwojowi stacjonarnych form opieki długoterminowej.

ZOL zapewnia respektowanie podstawowych wartości (w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta), a szczególnie takich jak godność, intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa, prawo dokonywania wyboru. W ZOL znajduje się czytelnia, kaplica, punkty usługowo-handlowe. Zakład zapewnia bez ograniczeń dostęp do świadczeń fryzjerskich.
Pacjenci ZOL korzystają ze Szpitalnego Ośrodka Rehabilitacji, który utworzony został w celu skuteczniejszego leczenia pacjentów. Odpowiednia, skuteczna, kompleksowa rehabilitacja przeciwdziała nawrotom choroby. Urozmaicanie i indywidualizacja zajęć przeciwdziała tak charakterystycznemu w chorobie psychicznej zniechęceniu pacjenta do jakiejkolwiek aktywności psychicznej i fizycznej.

Głównymi założeniami programu terapii zajęciowej są:
– odtwarzanie nawyków dnia codziennego,
– podnoszenie sprawności fizycznej,
– zajęcia kulturalno-oświatowe,
– terapia społeczna.

Oddziały ZOL dostosowane są do potrzeb osób z zaburzeniami i schorzeniami psychicznymi. Zlokalizowane są one w osobnych pawilonach wchodzących w skład kompleksu Szpitalnego.
ZOL spełnia warunki fachowe i sanitarne określone przepisami prawnymi obowiązującymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Łazienki i węzły sanitarne zakładu (oddziału) są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest do nich łatwy dostęp z sal chorych. W salach pacjentów przestrzega się prawa do intymności. ZOL jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny, do terapii zajęciowej, ergoterapii.
W ZOL (oddziale) znajdują się sale terapii zajęciowej, jadalnia, sala telewizyjna, czytelnia oraz sale, w których udzielane będzie wsparcie duchowe.

ZOL wyposażony jest w:
wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, aparaty AMBU, materace szpitalne z kilkuwarstwowej gąbki z pokrowcami nadającymi się do prania, materace przeciwodleżynowe, parawany między łóżkami (wymóg intymności).
Oddział psychiatryczny opieki długoterminowej jest jednym z ważnych elementów sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, uzupełniającym działalność tzw. Szpitali ostrych. Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej długoterminowej opieki i pielęgnacji z dużym deficytem samoobsługi i samoopieki.

W sprawie przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego prosimy o kontakt:

Kierownik ZOL Psychiatrycznego – mgr  Barbara Frycz 

Tel. 95 7428 704

w godz. 7.00-14.35

lub mailowo bfrycz@obrzyce.eu

 


Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 1

Lekarze: lekarz psychiatra Mirosław Bakuła

Pielęgniarka oddziałowa: Aneta Sznurowska – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 3

Lekarze: lekarz Marzena Kubisiak

Pielęgniarka oddziałowa: lic. Elżbieta Lubocha 


Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 9

Lekarze: 

Oddział na parterze: lekarz specjalista psychiatra Igor Grodziński

Oddział na piętrze: lekarz Katarzyna Antonowicz      

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Zając – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 18

Lekarze: lekarz Albert Pawelski

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marzena Kuźnar – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego


PLIKI DO POBRANIA:

załącznik ZOL

klauzula informacyjna pacjenta

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top