– CAŁODOBOWE ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE OGÓLNE NR 2 / 5 / 20

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Oddziały nr 2, 5 i 20 są całodobowymi koedukacyjnymi oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi. Posiadają ogółem 102 łóżka, w tym każdy wspólną świetlicę, jadalnię i palarnię, sale terapeutyczne oraz ogród.

Chorym zapewniamy specjalistyczne badania lekarskie, psychologiczne, laboratoryjne podstawowe, w razie potrzeby istnieje możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji (chirurgicznych, ginekologicznych, stomatologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, itp.)

W obrębie oddziałów znajduje się pracownia terapii zajęciowej, gdzie pod nadzorem instruktora terapii pacjenci wykonują rozmaite prace plastyczne, techniczne, słuchają muzyki, relaksują się. Czas pacjenci spędzają także w przyoddziałowym ogródku, dbając o estetyczny wygląd miejsca swojego pobytu. Chorzy mają całodobowy dostęp do aparatu telefonicznego.

W procesie leczniczo-rehabilitacyjnym pacjentów oprócz leków, w tym środków psychotropowych, wykorzystywane są różnorodne formy oddziaływań poza farmakologicznych takie jak: kinezyterapia, muzykoterapia, biblioterapia, fizykoterapia (realizowane głównie w pracowniach między oddziałowych), a także usługi pielęgnacyjne, pomoc w podstawowych sprawach życiowych, wsparcie psychologiczne, realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych, edukacyjne i terapeutyczne oddziaływanie w kontaktach z rodziną i osobami bliskimi. Dla uzyskania optymalnych rezultatów leczniczo-rehabilitacyjnych w oddziale rozwija się zasady społeczności terapeutycznej poprzez samorząd pacjentów, pełnienie dyżurów, cotygodniowe zebrania, organizowanie imprez wewnętrznych i międzyoddziałowych.

Czas pobytu pacjentów na leczeniu różni się w zależności od rodzaju zaburzeń chorobowych.

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 2
Kierownictwo:

Ordynator Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Igor Grodziński
Pielęgniarka oddziałowa:  specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego Edyta Kowal-Sima

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 5
Kierownictwo:

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Roksolana Tyburska
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Nowaczyk

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 20
Kierownictwo :

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Adam Olejniczak  
Pielęgniarz oddziałowy: mgr Elżbieta Pałczyńska

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top