– CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO – CZĘŚĆ SZPITALNA

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

1. IZBA PRZYJĘĆ

Czynna całą dobę – tel. (95) 7428 707 

fax (95) 7428 708

e-mail : ip@obrzyce.eu

Pacjent zgłaszający się do Centrum Zdrowia Psychicznego obowiązany jest zabrać ze sobą:

– skierowanie do szpitala, dowód osobisty,
– aktualny odcinek renty lub emerytury z zaznaczeniem oddziału NFZ,
– ważną legitymację ubezpieczeniową (honorujemy ważność legitymacji tylko przez 1 miesiąc od daty ostatniego potwierdzenia), w której pracodawca odnotował odprowadzenie składek do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz NIP płatnika,
– inny dokument np. zaświadczenie o odprowadzonych składkach wystawionych przez pracodawcę,

Obsada Izby Przyjęć

zespół 5 pielęgniarek dyplomowanych i ratownik medyczny2. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 5

Chorym zapewniamy specjalistyczne badania lekarskie, psychologiczne, laboratoryjne podstawowe, w razie potrzeby istnieje możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji (chirurgicznych, ginekologicznych, stomatologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, itp…)

W obrębie oddziału znajduje się pracownia terapii zajęciowej, gdzie pod nadzorem instruktora terapii pacjenci wykonują rozmaite prace plastyczne, techniczne, słuchają muzyki, relaksują się. Czas pacjenci spędzają także w przyoddziałowym ogródku, dbając o estetyczny wygląd miejsca swojego pobytu. Chorzy mają całodobowy dostęp do aparatu telefonicznego.

W procesie leczniczo-rehabilitacyjnym pacjentów oprócz leków, w tym środków psychotropowych, wykorzystywane są różnorodne formy oddziaływań poza farmakologicznych takie jak: kinezyterapia, muzykoterapia, biblioterapia, fizykoterapia (realizowane głównie w pracowniach między oddziałowych), a także usługi pielęgnacyjne, pomoc w podstawowych sprawach życiowych, wsparcie psychologiczne, realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych. W razie potrzeby – edukacyjne i terapeutyczne oddziaływanie w kontaktach z rodziną i osobami bliskimi. Dla uzyskania optymalnych rezultatów leczniczo-rehabilitacyjnych w oddziale rozwija się zasady społeczności terapeutycznej poprzez Samorząd Pacjentów, pełnienia dyżurów, cotygodniowe zebrania, organizowanie imprez wewnętrznych i między oddziałowych.

Czas pobytu pacjentów na leczeniu różni się w zależności od rodzaju zaburzeń chorobowych.

KONTAKT:

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 786

Kierownik oddziału
tel. (95) 7428 784

Psycholog
tel. (95) 7428 787

Sekretarka
tel. (95) 7428 785

e-mail: o5s@obrzyce.eu

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top