– PORADNIE

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA


od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

pod nr tel. (95) 7428 756


AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ   


poniedziałek 08:00 – 18:00

wtorek 07:00 – 18:00

środa 08:00 – 18:00

czwartek 08:00 – 18:00

piątek 08:00 – 18:00


lekarze:

lek.specj.psychiatra Karina Nowak-Konieczny

lek.med. Barbara Szymańska

lek.psychiatra Mirosław Bakuła


psychologowie:

Anna Jagieła

Marta Januszkiewicz

Marek Tomaszewski


psychoterapeuci:

Kinga Kaczmar

Łukasz Paczkowski

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

pod nr tel. (95) 7428 756


ALKOHOLIZM TO CHOROBA JAK KAŻDA INNA – MOŻNA I TRZEBA JĄ LECZYĆ.

Uzależnienie od alkoholu rozwija się powoli, podstępnie, często niezauważalnie dla osoby pijącej, jej rodziny i przyjaciół.

JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE W TWOIM ŻYCIU NASTĘPUJĄ ZMIANY, KTÓRE ZACZYNAJĄ DEZORGANIZOWAĆ TWÓJ DOTYCHCZASOWY RYTM ŻYCIA TO SKORZYSTAJ Z POMOCY I PRZYJDŹ DO NAS, DO PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ W MIĘDZYRZECZU.

Oferujemy Ci profesjonalną pomoc terapeutyczną z zakresu uzależnienia przekazaną przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny. Poznasz chorobę alkoholową, jej objawy i mechanizmy działania. Podczas pracy nauczysz się nowych konstruktywnych metod radzenia sobie: z głodem alkoholowym, z utrzymaniem wczesnej abstynencji, z samym sobą, czyli nauczenia się życia ze swoimi słabościami, uznania ich na poczet dalszego zdrowienia. Następnie pomożemy ci w dalszej pracy, jak zapobiegać nawrotom choroby i umiejętnie wykorzystywać swoje pozytywne zasoby oraz nadal je rozwijać. Praca terapeutyczna trwa około dwóch lat. Spotkania odbywają się dwa- trzy razy w tygodniu i mają charakter spotkań grupowych i spotkań indywidualnych z terapeutą prowadzącym. Psychoterapia grupowa i indywidualna wzajemnie się uzupełniają. Gdy zgłosisz się do nas już od progu będziesz traktowany życzliwie. Otrzymasz jasne informacje o zasadach i formach leczenia.
NIEWAŻNE CZY JESTEŚ KOBIETĄ, CZY JESTEŚ MĘŻCZYZNĄ.

Świadczenia udzielamy dla osób, które ukończyły 18 rok życia, bezpłatnie.
Refundowane są ze środków NFZ.
Udzielamy je osobom, które nadużywają alkoholu i dla członków rodzin.
Nie musisz mieć skierowania. Możesz przyjść sam lub zadzwonić pod nr tel. (95) 7428 756


AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

poniedziałek 13:00 – 17:00

wtorek 12:00 – 19:00

środa 10:00 – 18:00

piątek 10:00 – 18:00


lekarz:

lek.med. Katarzyna Antonowicz


specjaliści terapii uzależnień:

Lidia Judek

Agnieszka Paczkowska

Remigiusz Saniuk

Teresa Wagner

Sylwia Zakrzewska


psycholog:

Artur Riedel


instruktor terapii uzależnień:

Lidia Krzyżanowicz

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

pod nr tel. (95) 7428 756AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

poniedziałek 10:00 – 14:00

wtorek 10:30 – 14:30

czwartek 10:00 – 14:00


lekarze:

lek.specj.neurolog Iwona Grochocka

lek.specj.neurolog Jolanta Raczko

lek.specj.neurolog Eugeniusz Raczko

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA
od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-15.00

pod nr tel. (95) 7428 756

Od 01.01.2023r. działa w ramach II poziomu referencyjnego.

Do Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży nie jest wymagane skierowanie.

W poradni przyjmujemy pacjentów do ukończenia 18 roku życia (do 21 roku życia, jeżeli dana osoba wciąż się uczy, wymagane przedstawienie legitymacji uczniowskiej) z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami po urazach psychicznych), dzieci i młodzież z problemami z zachowaniem, jedzeniem, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

W naszej placówce pracują wykwalifikowani psychiatrzy, psycholodzy oraz psychoterapeuci. Preferowaną przez nas formą diagnozy i terapii jest model oparty o współpracę. Oznacza to, że staramy się uwzględniać różne formy pracy na rzecz zdrowia pacjenta: konsultacje interdyscyplinarne, pracę w zespole lekarsko-psychologicznym naszej poradni, współpracę z członkami rodziny w procesie zmiany. 

W poradni stosowane jest leczenie obejmujące:

 • diagnozę i leczenie zaburzeń psychicznych mieszczących się w całym spektrum wieku rozwojowego,
 • diagnozę psychologiczną trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych i neurorozwojowych,
 • poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych i wychowawczych,
 • psychoedukację, wsparcie psychologiczne dla dziecka i jego rodziny w trakcie leczenia wybranych zaburzeń psychicznych,
 • konsultacje psychologa,
 • psychoterapię indywidualną (w podejściu poznawczo-behawioralnym).

Diagnoza i terapia obejmuje cykl konsultacji u psychologa oraz psychiatry znających problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego. Psychiatra i psycholog poinformują Państwa o zalecanych formach postępowania i terapii, w tym psychoterapii oraz farmakoterapii. Skuteczna terapia wielu zaburzeń psychicznych jest możliwa, o ile pacjent i jego opiekunowie będą uczestniczyli w cyklu regularnych wizyt.

Pierwsza wizyta u psychologa polega na zebraniu wywiadu rodzinnego i informacji od rodzica lub prawnego opiekuna pacjenta na temat problemów dziecka, jego rozwoju i aktualnego funkcjonowania.

Jeśli dziecko było kiedykolwiek badane przez psychologa lub pedagoga prosimy zgłosić się z kserokopiami opinii psychologicznych, odpisami wyników badań i obserwacji. Gdy problemy dziecka ujawniają się w szkole dodatkowo pomocne jest przedstawienie opinii od wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

Następne wizyty mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny, a ich przebieg dopasowany jest do problemów pacjenta, rozpoznania i aktualnych potrzeb. Ich celem jest wspieranie procesu zmiany w kierunku poprawy stanu psychicznego pacjenta.

Pierwsza porada psychiatryczna obejmuje zazwyczaj analizę danych z wywiadu psychologicznego, uzupełnienie go przez lekarza psychiatrę. W zależności od zaawansowania procesu diagnozy psychologicznej, powodu zgłoszenia się do poradni i wieku dziecka lekarz psychiatra zadecyduje o przebiegu tego spotkania. Przeprowadzi badanie psychiatryczne dziecka lub wspólną rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami lub uzupełni wywiad od rodziców oraz zaleci badania dodatkowe – laboratoryjne i obrazowe, w razie potrzeby.

Diagnoza psychiatry dziecięcego rzadko obejmuje pojedynczą wizytę, najczęściej składa się z kilku (ok. trzech, a niekiedy większej liczby spotkań).

Diagnoza psychiatryczna dziecka jest wynikiem bezpośredniej współpracy lekarza psychiatry z psychologiem z doświadczeniem w terapii zaburzeń psychicznych. Jeśli dziecko było już badane przez innego psychologa (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole) nasi psycholodzy w sposób zintegrowany odniosą się do problemów dziecka, jego aktualnego funkcjonowania i uwzglednią jego problemy zdrowotne.

W trakcie konsultacji w naszej poradni postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.

________________________________________________________________________________________

AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

poniedziałek : 08:00 – 19:00

wtorek: 08:00 – 20:00

środa: 08:00 – 20:00

czwartek: 08:00 – 15:25

piątek: 08:00 – 20:00


Lekarze:

Lek.specj.psychiatra Błażej Antosz

Lek.specj.psychiatra dzieci i młodzieży Alicja Gulewicz

Lek.specj.psychiatra dzieci i młodzieży Anna Malecka


Psycholodzy:

Aleksandra Kusiak

Wiktoria Piotrowska

Anna Szklennik


Psychoterapeuci:

Aleksandra Frankowska

​Sebastian Kiełczewski

Agnieszka Krystianc


Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży:

Joanna Gulbicka-Byra

Rejestracja

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 08:00- 15:00

pod nr. telefonu: 95 7428 756Od 01.01.2023r. działa w ramach I poziomu referencyjnego.

Do Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży nie jest wymagane skierowanie.

Przyjmujemy dzieci i młodzież do 21 roku życia (osoby uczące się, powyżej 18 r.ż.- wymagana legitymacja uczniowska), którzy doświadczają zaburzeń emocjonalnych (np. obniżenia nastroju, napadów lękowych), zaburzeń zachowania oraz doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, a nie potrzebują interwencji psychiatrycznej.

Po zgłoszeniu się do nas pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczno-konsultacyjny. Na podstawie rozmów i badań, które będą przeprowadzone na początkowych spotkaniach podjęta zostanie decyzja o dalszym leczeniu.

Nasza poradnia świadczy usługi w następującym zakresie:

Porada psychologiczna – ma na celu wsparcie pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, psychoedukacja, wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje rodzina oraz środowisko dziecka do poprawy jego funkcjonowania.

Sesje psychoterapii – przeznaczone dla dzieci i młodzieży zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi również w zakresie relacji interpersonalnych.

Wizyty i porady środowiskowe – mogą mieć charakter diagnostyczny, konsultacyjny lub terapeutyczny, ich celem jest wspieranie środowiska, w którym funkcjonuje dziecko, by maksymalizować efektywność udzielanej pomocy (np. wizyta domowa, obserwacje ucznia w klasie, udział w zespołach interdyscyplinarnych).


AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

poniedziałek : 07:00 – 13:00

wtorek: 13:00 – 20:00

środa: 08:00 – 17:00

czwartek: 07:00 – 20:00

piątek: 08:00 – 13:00 ; 14:30 – 18:30


Psycholodzy:

Aleksandra Kusiak

Wiktoria Piotrowska

Natalia Sobolewska

Anna Szklennik


Psychoterapeuci:

Anna Bilon

Sebastian Kiełczewski

Łukasz Paczkowski


Terapeuta środowiskowy:

Barbara Kusiak

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top