– PORADNIE

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. (95) 7428 756

– psychiatra – bez skierowań

– psycholog – wymagane skierowanie

AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ   

poniedziałek      

lek. med. Barbara Szymańska – w godz. 8.00-14.35

wtorek                                                                                                               

lek. psych. Mirosław Bakuła – w godz. 7.00-11.00

środa                                                                                                                                 

psycholog Łukasz Paczkowski – w godz. 8.00- 14.35

lek. psych. Mirosław Bakuła – w godz. 9.00-13.00

psycholog Marta Januszkiewicz – w godz. 12.00-18.00

czwartek         

lek. med. Barbara Szymańska – w godz. 9.00-13.00

psychoterapeuta Kinga Kaczmar – w godz. 9.00-16.00

piątek                               

psycholog Marek Tomaszewski – w godz. 8.00-14.35

lek. spec. psych. Karina Nowak-Konieczny – w godz. 10.00-14.35

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 pod nr tel. (95) 7428 756

ALKOHOLIZM TO CHOROBA JAK KAŻDA INNA – MOŻNA I TRZEBA JĄ LECZYĆ.

Uzależnienie od alkoholu rozwija się powoli, podstępnie, często niezauważalnie dla osoby pijącej, jej rodziny i przyjaciół.

JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE W TWOIM ŻYCIU NASTĘPUJĄ ZMIANY, KTÓRE ZACZYNAJĄ DEZORGANIZOWAĆ TWÓJ DOTYCHCZASOWY RYTM ŻYCIA TO SKORZYSTAJ Z POMOCY I PRZYJDŹ DO NAS, DO PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ W MIĘDZYRZECZU.

Oferujemy Ci profesjonalną pomoc terapeutyczną z zakresu uzależnienia przekazaną przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny. Poznasz chorobę alkoholową, jej objawy i mechanizmy działania. Podczas pracy nauczysz się nowych konstruktywnych metod radzenia sobie: z głodem alkoholowym, z utrzymaniem wczesnej abstynencji, z samym sobą, czyli nauczenia się życia ze swoimi słabościami, uznania ich na poczet dalszego zdrowienia. Następnie pomożemy ci w dalszej pracy, jak zapobiegać nawrotom choroby i umiejętnie wykorzystywać swoje pozytywne zasoby oraz nadal je rozwijać. Praca terapeutyczna trwa około dwóch lat. Spotkania odbywają się dwa- trzy razy w tygodniu i mają charakter spotkań grupowych i spotkań indywidualnych z terapeutą prowadzącym. Psychoterapia grupowa i indywidualna wzajemnie się uzupełniają. Gdy zgłosisz się do nas już od progu będziesz traktowany życzliwie. Otrzymasz jasne informacje o zasadach i formach leczenia.
NIE WAŻNE CZY JESTEŚ KOBIETĄ, CZY JESTEŚ MĘŻCZYZNĄ.

Świadczenia udzielamy dla osób, które ukończyły 18 rok życia, bezpłatnie.
Refundowane są ze środków NFZ.
Udzielamy je osobom, które nadużywają alkoholu i dla członków rodzin.
Nie musisz mieć skierowania. Możesz przyjść sam lub zadzwonić pod nr tel. (95) 7428 756

AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

poniedziałek

specjalista terapii uzależnień Remigiusz Saniuk – w godz. 13.00-17.00

wtorek

specjalista terapii uzależnień Agnieszka Paczkowska – w godz. 13.00-18.00

lek. psych. Mirosław Bakuła – w godz. 14.30-16.30

środa

specjalista terapii uzależnień Sylwia Zakrzewska – w godz. 14.00-17.00

psycholog Artur Riedel – w godz. 13.00-19.00

piątek

specjalista terapii uzależnień Lidia Judek – w godz. 10.00-14.00

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. (95) 7428 756

AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

poniedziałek

lek. med. specj. neurolog Eugeniusz Raczko – w godz. 10.00-14.30

wtorek

lek. med. specj. neurolog Jolanta Raczko – w godz. 10.30-14.30

czwartek

2 tydzień miesiąca – lek. med. specj. neurolog Iwona Grochocka – w godz. 10.00-14.00

1, 3 i 4 tydzień miesiąca – lek. med. specj. neurolog Eugeniusz Raczko – w godz. 10.00-14.00

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA
od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-15.00

pod nr tel. (95) 7428 756

Do Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży nie jest wymagane skierowanie.

W poradni przyjmujemy pacjentów do ukończenia 18 roku życia z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami po urazach psychicznych), dzieci i młodzież z problemami z zachowaniem, jedzeniem, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

W naszej placówce pracują wykwalifikowani psychiatrzy, psycholodzy oraz psychoterapeuci. Preferowaną przez nas formą diagnozy i terapii jest model oparty o współpracę. Oznacza to, że staramy się uwzględniać różne formy pracy na rzecz zdrowia pacjenta: konsultacje interdyscyplinarne, pracę w zespole lekarsko-psychologicznym naszej poradni, współpracę z członkami rodziny w procesie zmiany. 

W poradni stosowane jest leczenie obejmujące:

 • diagnozę i leczenie zaburzeń psychicznych mieszczących się w całym spektrum wieku rozwojowego,
 • diagnozę psychologiczną trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych i neurorozwojowych,
 • poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych i wychowawczych,
 • psychoedukację, wsparcie psychologiczne dla dziecka i jego rodziny w trakcie leczenia wybranych zaburzeń psychicznych,
 • konsultacje psychologa,
 • psychoterapię indywidualną (w podejściu poznawczo-behawioralnym).

Diagnoza i terapia obejmuje cykl konsultacji u psychologa oraz psychiatry znających problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego. Psychiatra i psycholog poinformują Państwa o zalecanych formach postępowania i terapii, w tym psychoterapii oraz farmakoterapii. Skuteczna terapia wielu zaburzeń psychicznych jest możliwa, o ile pacjent i jego opiekunowie będą uczestniczyli w cyklu regularnych wizyt.

Pierwsza wizyta u psychologa polega na zebraniu wywiadu rodzinnego i informacji od rodzica lub prawnego opiekuna pacjenta na temat problemów dziecka, jego rozwoju i aktualnego funkcjonowania.

Jeśli dziecko było kiedykolwiek badane przez psychologa lub pedagoga prosimy zgłosić się z kserokopiami opinii psychologicznych, odpisami wyników badań i obserwacji. Gdy problemy dziecka ujawniają się w szkole dodatkowo pomocne jest przedstawienie opinii od wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

Następne wizyty mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny, a ich przebieg dopasowany jest do problemów pacjenta, rozpoznania i aktualnych potrzeb. Ich celem jest wspieranie procesu zmiany w kierunku poprawy stanu psychicznego pacjenta.

Pierwsza porada psychiatryczna obejmuje zazwyczaj analizę danych z wywiadu psychologicznego, uzupełnienie go przez lekarza psychiatrę. W zależności od zaawansowania procesu diagnozy psychologicznej, powodu zgłoszenia się do poradni i wieku dziecka lekarz psychiatra zadecyduje o przebiegu tego spotkania. Przeprowadzi badanie psychiatryczne dziecka lub wspólną rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami lub uzupełni wywiad od rodziców oraz zaleci badania dodatkowe – laboratoryjne i obrazowe, w razie potrzeby.

Diagnoza psychiatry dziecięcego rzadko obejmuje pojedynczą wizytę, najczęściej składa się z kilku (ok. trzech, a niekiedy większej liczby spotkań).

Diagnoza psychiatryczna dziecka jest wynikiem bezpośredniej współpracy lekarza psychiatry z psychologiem z doświadczeniem w terapii zaburzeń psychicznych. Jeśli dziecko było już badane przez innego psychologa (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole) nasi psycholodzy w sposób zintegrowany odniosą się do problemów dziecka, jego aktualnego funkcjonowania i uwzglednią jego problemy zdrowotne.

W trakcie konsultacji w naszej poradni postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.

________________________________________________________________________________________

AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

wtorek

psycholog/psychoterapeuta mgr Aleksandra Frankowska – w godz. 15.00-18.00

środa

psycholog mgr Aleksandra Kusiak – w godz. 13.00-18.00

psycholog mgr Agnieszka Krystianc – w godz. 8.00-13.00

lekarz specjalista psychiatra Błażej Antosz – w godz. 10:00-13:00

czwartek

psychoterapeuta mgr Aleksandra Frankowska – w godz. 16.00-19.00

piątek

psycholog mgr Wiktoria Piotrowska – w godz. 11:00-14:00

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/USG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top