– CAŁODOBOWY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU NR 16

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Terapia na tym Oddziale skierowana jest do osób, które dostrzegają u siebie objawy uzależnienia od alkoholu, bądź problem ten dostrzegają osoby im bliskie.

Zadzwoń:
(95) 7428 804
(95) 7428 805

Jeżeli jesteś zainteresowany programem naszego Oddziału, pod powyższymi numerami zostaną udzielone Ci informacje o dostępności wolnych miejsc na Oddziale i o terminie ewentualnego przyjęcia.

Jeżeli zdecydujesz się na leczenie w naszym Oddziale, terapią leczenia uzależnień, zaoferujemy Ci:

 • leczenie choroby w grupie terapeutycznej,
 • terapię indywidualną raz w tygodniu. Spotkania indywidualne z terapeutą prowadzącym są doskonałym uzupełnieniem terapii grupowej,
 • ergoterapię, czyli terapię poprzez pracę,
 • opiekę psychologiczną i psychiatryczną,
 • pomoc socjalną.

Krótko o programie terapii:

Oddział oferuje możliwość uczestnictwa w programie 8-tygodniowym (pełny program terapeutyczny) bądź 2-tygodniowy (dla osób utrzymujących trzeźwienie- program nawroty).
W tym czasie uczestniczysz w zajęciach psychoedukacyjnych, które mają za zadanie poszerzyć Twoją świadomość odnośnie mechanizmów choroby. Podczas całego okresu terapii intensywnie pracujemy nad dwoma czynnikami – motywacją i jednoznacznym podejściem do trzeźwości. Dzięki temu zwiększy się Twoja szansa na wprowadzenie rzeczywistych zmian w życiu. Pamiętaj jednak, że również po leczeniu decyzja o ewentualnej abstynencji zależeć będzie przede wszystkim od Ciebie.

Podstawową metodą leczenia w OLU osób uzależnionych jest psychoterapia.

Integralnym elementem podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu jest Regulamin oddziału oraz Kontrakt Terapeutyczny.

Akceptacja postanowień Regulaminu oraz Kontraktu Terapeutycznego potwierdzana jest przez pacjenta własnoręcznym podpisem, co jest warunkiem podjęcia terapii.

Pacjenci w OLU uczestniczą w mitingach Anonimowych Alkoholików.

Po zakończeniu leczenia w OLU pacjent otrzymuje zalecenie kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym, które może odbywać się w Poradni Leczenia Uzależnień, mieszczącej się na terenie Szpitala (tel. do rejestracji: (95) 7428 756).

Po zakończeniu terapii programu 8-tygodniowego, możesz zgłosić się do Oddziału na okres 2 tygodni na tzw. terapię podtrzymującą Twoje trzeźwienie.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie mogą starać się osoby pełnoletnie.

Dla pacjenta leczenie w oddziale jest bezpłatne – na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone, jak i nieubezpieczone.

Aby podjąć leczenie należy:

 • wziąć skierowanie od lekarza w formie papierowej (wzór do pobrania tutaj) lub w formie skierowania elektronicznego (e-skierowanie)
 • do OLU przyjmowane są osoby z co najmniej 10-dniową abstynencją od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku podejrzeń o zażywanie środków psychoaktywnych oraz leków, przeprowadzone są testy na zawartość substancji w próbce moczu.
 • w przypadku nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest po ustaleniu nowego terminu leczenia, wówczas potrzebne jest nowe skierowanie do przyjęcia do oddziału.

To, co warto żebyś zabrał pakując się, a o czym zdarza się zapominać innym osobom:

 • dowód osobisty,
 • dokumentacja medyczna (jeśli istnieje),
 • środki higieny osobistej (ręcznik, mydło, szczoteczka, pasta do zębów itd.),
 • kubek, talerz, sztućce,
 • odzież i obuwie dostosowane do pory roku na okres 8 tygodni,
 • zeszyt , długopis, okulary,
 • warto zabrać także znaczki oraz koperty.

To, czego ze sobą lepiej nie zabieraj:

 • przedmioty, które zawierają toksyczne treści (np. bluzy, koszulki z etykietami napojów alkoholowych),
 • przedmioty wartościowe.

Należy się liczyć z tym, że zgodnie z Regulaminem Oddziału, Państwa bagaże mogą zostać sprawdzone pod kątem posiadania rzeczy niezalecanych i niedozwolonych, które w przypadku ich posiadania zostaną złożone do depozytu na czas pobytu w oddziale.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dysponuje biblioteczką, siłownią, sprzętem RTV.

Pacjenci mają możliwość komunikowania się z najbliższymi:

 • podczas odwiedzin wg ustalonych zasad,
 • poprzez korespondencję,
 • poprzez rozmowy telefoniczne – numer telefonu (95) 7428 741.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top