– CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM ZABEZPIECZENIU DLA DOROSŁYCH NR 15

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Od 23 grudnia 2015 r. w strukturze organizacyjnej Szpitala działa Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu dla Dorosłych.  

Świadczenia w nowej placówce obejmują diagnostykę i leczenie osób  wobec których jest wykonywany środek leczniczo-zabezpieczający, o którym mowa w art.200 ustawy z dnia  06 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz.557, z pózn.zm.). Oddział dysponuje 30 łóżkami.
Zabezpieczenia są  zgodnie z §3 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających(tj.Dz.U.z 2014r.,poz.599 z późn.zm.).
Kadra zatrudniona w oddziale (lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii, pielęgniarki/pielęgniarze, psycholog, terapeuta zajęciowy) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej  i leczenia uzależnień (Dz.U. Z 2013r. poz.1386 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.Zadaniem oddziału   jest diagnostyka, leczenie, psychoterapia,  rehabilitacja, resocjalizacja oraz promocja zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający oraz orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.

Kierownictwo Oddziału :

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży Małgorzata Przybylska         
Pielęgniarz  oddziałowy: Radosław Jędrowski – mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, ratunkowego

Kontakt: 

Gabinet Zabiegowy: (95) 7428 792 

Ordynator: (95) 7428 790

Psycholog: (95) 7428 793

Lekarz: (95) 7428 790

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top