– CAŁODOBOWY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU NR 16

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Oddział znajduje się w oddzielnym, trzypiętrowym pawilonie na terenie kompleksu szpitalnego, z dużym ogrodem do dyspozycji pacjentów. Oferuje pacjentom 72 miejsca w pomieszczeniach mieszkalnych i terapeutycznych. 

Jest oddziałem otwartym, całodobowym, koedukacyjnym.
                                                  

OFERTA LECZNICZA

Czas leczenia:
Leczenie odbywa się na podstawie umowy z NFZ. Kontrakt z NFZ umożliwia pobyt pacjenta 8 tygodni. 

Kto może być leczony:
Osoby dorosłe (od 18 r.ż.) z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od leków, uzależnienia mieszanego (wg ICD-10 F10.2, F13.2, F19.2).
Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny być w wyrównanym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Osoby te nie wymagają intensywnego leczenia chorób zakaźnych, powikłań somatycznych i psychicznych powstałych w wyniku szkodliwego picia alkoholu lub w innych okolicznościach.
Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny posiadać możliwość sprawnego czytania i pisania oraz samodzielnej obsługi w trakcie pobytu.
Osoby z dysfunkcjami powinny zgłosić się osobiście lub telefonicznie poinformować o swoich ograniczeniach w celu konsultacji i indywidualnego rozpatrzenia możliwości leczenia.
Przed przyjęciem do oddziału każda osoba badana jest alkomatem.

Metody i program leczenia:
Program terapii w oddziale opiera się na oddziaływaniach behawioralno poznawczych, oraz edukacyjnych. Celem terapii jest rozpoznanie własnego uzależnienia, korekta zachowań, praca nad zmianą przekonań nie służących trzeźwemu życiu oraz motywacja do dalszego leczenia. Terapia trwa 8 tygodni, podczas których pacjenci poddawani są różnorodnym działaniom w ramach szczegółowego podstawowego programu terapeutycznego, który obejmuje między innymi:
– pracę nad rozpoznaniem własnego uzależnienia, 
– uczenie sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym, narkotycznym itp., 
– uświadamianie sobie obszarów destrukcji spowodowanej uzależnieniem, 
– pracę nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia, 
– trening umiejętności służących trzeźwieniu, 
– zapobieganie nawrotom.

Podstawowe oddziaływania terapeutyczne 
– psychoterapia grupowa, 
– psychoterapia indywidualna,
– psychoedukacja,
– realizacja indywidualnego planu terapii, 
– elementy społeczności terapeutycznej, 
– edukacja prozdrowotna,
– program pracy socjalnej, 
– zajęcia rekreacyjno-ruchowe traktowane są jako metody pomocnicze 

Uzupełnieniem terapii są spotkania w ramach grupy samopomocowej AA. 
Mitingi zamknięte odbywają się w każdą środę o godz.1800, mitingi otwarte w każdą drugą środę miesiąca w budynku Centrum Terapii o godz. 1000.

Zakwaterowanie:
Pacjenci zakwaterowani oraz leczeni są w wyremontowanych pomieszczeniach. 
Sale sypialne 2-, 3- i 6-osobowe. 

Kadra Oddziału

W oddziale zatrudnionych jest 7 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA), 2 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień (certyfikat KBd/sPN), 2 certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień, 2 psychologów, 2 lekarzy psychiatrów, 11 pielęgniarek, 5 sanitariuszek, 2 sekretarki medyczne.

Kierownictwo:
Kierownik Oddziału: Iwona Jackowska.
Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Blicharz

Pliki do pobrania:

Regulamin Oddziału

Wyprawka

Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego

Warunki przyjęcia

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/USG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top