– CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY NR 19

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży prowadzi dwa rodzaje oddziaływań wobec dzieci od 13 do 18 roku życia (tylko chłopcy). Są to:
  – obserwacje sądowo-psychiatryczne,
  – właściwy program terapeutyczno-leczniczy.

Celem oddziału jest stworzenie dla nieletnich zaplanowanych i zindywidualizowanych działań terapeutyczno-leczniczych. Mają one umożliwić nieletnim poprawę zachowania w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie. Programy oparte są na teoriach uczenia się i realizowane w formie indywidualnej i grupowej. Obejmują one umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania. Ich tematyka, kolejność i dynamika dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka, przy przestrzeganiu przyjętych zasad. Każdy program przewidziany jest w trzech modułach, zależnych od zaburzeń i dysfunkcji jakie prezentują nieletni. Należą do nich:
  – zaburzenia zachowania i emocji, głównie zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze,
  – zaburzenia psychotyczne,
  – deficyty umysłowe.

Podczas pobytu na oddziale nieletni realizują obowiązek szkolny na wszystkich poziomach kształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa-zawód: malarz-tapeciarz, ogrodnik). Nauczanie prowadzone jest w trybie indywidualnym. Personel oddziału stanowi wykwalifikowana kadra medyczna oraz psychologiczno-pedagogiczna. Zatrudniamy lekarzy specjalistów psychiatrii, psychologów klinicznych, pedagogów resocjalizacji i profilaktyki niedostosowania społecznego, terapeutę zajęciowego, pielęgniarki, pracownika socjalnego oraz sanitariuszy. Zapewniamy również dostęp do niezbędnej diagnostyki i konsultacji specjalistycznych. Wyposażenie oddziału zapewnia bezpieczeństwo pobytu nieletnim oraz zatrudnionemu personelowi. Oddział spełnia wymagania trzeciego poziomu referencyjnego.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:
  – postanowienie sądowe o umieszczeniu na Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Międzyrzeczu,
  – karta zdrowia dziecka,
  – karta szczepień,
  – inna dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychiatryczne),
  – świadectwa szkolne lub arkusze ocen, wykaz ocen cząstkowych jeżeli przyjęcie odbywa się w trakcie trwania roku szkolnego,
  – opinie psychologiczno-pedagogiczne (jeżeli są),
  – zgoda podpisana przez opiekuna prawnego na leczenie stomatologiczne oraz ekstrakcję (formularze w załączniku 1),
  – prośba opiekuna prawnego o wydanie orzeczenia o nauczaniu indywidualnym (formularz w załączniku 2),
  – zgoda opiekuna prawnego na przesłanie ww prośby na adres szpitala (formularz w załączniku 2),
  – prośba opiekuna prawnego o przyjęcie do szkoły i realizację nauczania indywidualnego (formularz w załączniku 3),
  – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(przy deficytach umysłowych, jeżeli jest nieaktualne prośba o wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym i zgoda na wysłanie orzeczenia na adres szpitala, formularze w załączniku 4)
  – w przypadku braku opiekuna prawnego lub trudności z otrzymaniem podpisów na wymienionych dokumentach prosimy o dostarczenie zgody sądu na podpisywanie dokumentacji szkolnej przez ordynatora oddziału.

Kierownictwo oddziału 
Ordynator Oddziału:  lekarz specjalista psychiatra Barham Barham

Pielęgniarka oddziałowa: Anna Pelec

Kontakt:
– kierownik oddziału (95) 742 87 88 lub 692 436 281
– psycholog (95) 742 87 45
– pielęgniarka oddziałowa (95) 742 87 89
pedagodzy (95) 742 87 74


PLIKI DO POBRANIA:

 – Załącznik nr 1 
 – Załącznik nr 2 
 – Załącznik nr 3 
 – Załącznik nr 4

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top