– Opieka duszpasterska

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Zgodnie z zapisami  art. 36 -38 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta korzystając z usług SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu mają Państwo prawo do opieki duszpasterskiej w kościele przyszpitalnym lub w oddziale, sprawowanej przez kapelana szpitalnego.
Na terenie SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu funkcjonuje kościół  wyznania rzymsko – katolickiego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Bobowicku.

PORZĄDEK MSZY ŚW.

poniedziałki, wtorki, środy, piątki – godz. 17.00

soboty (Msza św. niedzielna) – godz. 18.00

niedziele – godz. 9.00, 11.00 oraz 18.00

I piątki miesiąca – godz.17.00

I soboty miesiąca – godz. 7.30 oraz 18.00

nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe, Wypominkowe – po Mszy św w tygodniu – godz. 17.30

Droga krzyżowa – w piątki Wielkiego Postu – godz. 17.30

Gorzkie żale – w niedziele Wielkiego Postu- godz. 17.15

Apel maryjny – ostatnie czwartki miesiąca – godz. 20.00

 

Kapelan szpitala Ks. kanonik mgr Andrzej Kugielski
tel. (95) 741 32 20

Adres Parafii:
Parafia rzymsko – katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego
Bobowicko
ul. Trzcielska 6
66-300 Międzyrzecz
tel. (95) 741 32 20
e-mail: parafiabobo@zgora-gorzow.opoka.org.pl

W każdym oddziale szpitalnym w sposób powszechnie dostępny wywieszona jest informacja o porządku Mszy Św., a dla pacjentów innych wyznań w formie wykazu, o możliwości uzyskania wsparcia duchowego przedstawiciela wyznawanej przez niego wiary. W sytuacji, gdy pacjent oczekuje opieki kapłana innego wyznania niż w podanym wykazie, informuje o tym pielęgniarkę, która powiadamia kościół wyznania pacjenta lub pracownika administracji szpitala wyznaczonego do kontaktów z kościołami innych wyznań.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top