– BIEŻĄCY ROK OBFITUJE INWESTYCJAMI W OBRZYCKIM SZPITALU

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Ewa Lewicka-Michalewska podsumowuje plany inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok:

Na terenie naszego Szpitala od kilku tygodni trwają intensywne prace związane z remontem instalacji wodociągowej. W ramach tego samego zadania zmodernizowana zostanie nasza zabytkowa wieża ciśnień. Wpłynie to znacząco na podniesienie jakości dostaw wody oraz na bezpieczeństwo epidemiologiczne naszej lecznicy.

Podkreślić należy, że inwestycja warta 8.500.000,00 zł. realizowana jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Województwo Lubuskie otrzymało na ten cel 5.412.800,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 3.087.200,00 zł. została zabezpieczona w budżecie marszałkowskim.

W br. planujemy zmodernizować także Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży zlokalizowany w pawilonie Nr 19.

Na tę okoliczność Szpital pozyskał z Ministerstwa Zdrowia dotację celową w kwocie 5.065.384,00 zł, która to nie stanowi całkowitego kosztu inwestycji. Swój udział w jej sfinansowaniu będzie miał również Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz budżet szpitala.

Obecnie trwają prace projektowe, natomiast rzeczywiste rozpoczęcie robót przewidujemy w maju/czerwcu br.

Mocno wierzymy, że Oddział Rehabilitacji Neurologicznej nr 12 również doczeka się odnowienia. W minionym roku wystąpiliśmy z wnioskiem o częściowe sfinansowanie planowanego remontu ze środków PFRON.

Trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie, które najprawdopodobniej zapadnie w pierwszej połowie kwietnia, bowiem projekt musi uzyskać pozytywną opinię Zarządu Województwa Lubuskiego.

W ramach zaplanowanych prac przewidziany jest remont sanitariatów, wymiana drzwi we wszystkich salach chorych oraz pozostałych pomieszczaniach oddziału, malowanie ścian oraz obniżenie sufitów na korytarzu.

W bieżącym roku swój początek będzie miała także, największa z dotychczasowych, inwestycja związana z modernizacją najpiękniejszego obrzyckiego pawilonu Nr 6.

Aktualnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod tytułem: Rozwój działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Planowana inwestycja polegać będzie na kompleksowej przebudowie oraz wyposażeniu budynku nr 6 dla potrzeb rozwoju Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, finansowanego ze środków NFZ.

Realizacja projektu pozwoli m.in. na utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), który zapewni zatrudnienie osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których rozpoznano zaburzenia psychiczne. Umożliwi także przeniesienie z pawilonu nr 8 oddziału psychiatrycznego dziennego, który pierwotnie zaplanowany był na 12 pacjentów, a obecnie uczęszcza do niego ok. 20 podopiecznych i zainteresowanie wciąż rośnie. Powstaną miejsca hostelowe. Będą tam funkcjonowały liczne gabinety terapeutyczne. I to wszystko dla mieszkańców naszego powiatu.

Projekt realizowany będzie ze środków unijnych w ramach inwestycji strategicznych dla województwa lubuskiego Priorytet 5. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna, wysokość dofinansowania do 85%.

Bieżący rok pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Bardzo wierzymy, że nadszedł dobry czas dla psychiatrii w Polsce. Przedstawiony przez Panią Minister Zdrowia projekt wsparcia finansowego w kwocie 3 mld. zł dla inwestycji mających na celu zabezpieczenie potrzeb w obszarze psychiatrii, a zwłaszcza psychiatrii dziecięcej, stwarza myślę, również dla naszego podmiotu, perspektywę rozwoju.

Jako Szpital pragniemy bardzo aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego. Posiadamy potencjał kadrowy, doświadczenie oraz infrastrukturę, które mogą z nas uczynić miejsce, w którym dzieci i młodzież otrzymają fachową pomoc, nie tylko w ramach poradni psychologicznej i zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, co czynimy z dużym powodzeniem od kilku lat, ale także poprzez inne formy lecznictwa psychiatrycznego.

Zdajemy sobie sprawę, że piętą achillesową Obrzyc są drogi oraz oświetlenie. Od wielu lat, dotychczas nieskutecznie, poszukujemy źródeł finansowania remontu dróg. Jednak wierzymy, że upór i konsekwencja spowodują, że i obrzyckie drogi doczekają się rewitalizacji.

Reasumując, przed nami ogrom pracy, której efekty będą służyły przede wszystkim naszym Pacjentom, ale także wpłyną na komfort pracy personelu.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top