– PODZIĘKOWANIA

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

W imieniu własnym oraz personelu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania Burmistrzowi Międzyrzecza Panu Remigiuszowi Lorenzowi oraz Radnym Rady Miejskiej w Międzyrzeczu za wsparcie, okazane serce
i pomoc w zakresie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu oraz przyznania środków na remont
i modernizację lokalu przeznaczonego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego.

Naszą misją jest zadbanie o profilaktykę zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych chorobami psychicznymi zamieszkujących tereny naszej gminy oraz okolic.

Przekazujemy wyrazy wdzięczności, życzymy pomyślności i co najważniejsze dużo zdrowia.

Dyrektor SPSNPCH Ewa Lewicka-Michalewska
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Błażej Antosz
Kierownik CZP lek. Karina Nowak-Konieczny

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top