– GABINET PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Gabinet pielęgniarki epidemiologicznej w SPSNPCH w Międzyrzeczu jest komórką, koordynującą działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, poprzez:

– ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych,
– monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych usług,
– opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W oparciu o Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r w sprawie kwalifikacji członków Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych powołane zostały w tutejszym szpitalu Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych oraz Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych. 

Do zadań ZKZZ należy:
– nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami zakładowymi,
– analiza występujących zakażeń zakładowych,
– opracowywanie raportów o występowaniu zakażeń zakładowych,
– szkolenie personelu w zakresie zasad, praktyki i metod kontroli zakażeń zakładowych.

Do zadań KKZZ należy:
– planowanie, ocena i wdrażanie metod kontroli zakażeń zakładowych,
– podejmowanie decyzji o rozdziale środków finansowych przeznaczonych na w/w zadania.

Dzięki monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i systemowi wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym tworzy się sieć nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych w kraju.


Gabinet Promocji Zdrowia 

koncentruje się na działaniach znaczących dla umacniania zdrowia, tj. na „dodawaniu zdrowia do zdrowia, przybliżaniu stanu zdrowia do jego możliwego maksimum”

Głównym celem promowania zdrowia jest pomaganie ludziom przez budzenie konieczności motywacji do podejmowania decyzji własnych w sprawie stylu życia, wtedy, gdy jeszcze nie występują u nich żadne symptomy choroby.

Koncepcja promowania zdrowia za podstawową zasadę przyjmuje odpowiedzialność każdego człowieka za własne zdrowie. Do podstawowych zasad zalicza się także: właściwe żywienie, podejmowanie aktywności fizycznej i radzenia sobie ze stresem.

Działalność w zakresie promowania zdrowia podejmowana jest w stosunku do osób hospitalizowanych.


Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400  

Pielęgniarka Epidemiologiczna i Promocji Zdrowia Barbara Baranowicz 

tel. (95) 7428 760

epi@obrzyce.eu

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top