– CENTRUM TERAPII

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Centrum Terapii zajmuje się aktywizacją i aktywnymi formami terapii, które mają być dopełnieniem psychoterapii (prowadzonej wewnątrz oddziałów) i farmakoterapii.

Pracownia Terapii Zajęciowej, sala gimnastyczna i Klub Chorych – to placówki, które są częścią wspomnianego Centrum Terapii. Prowadzone są tam zajęcia z pacjentami oddziałów przyjęciowych i opiekuńczo-leczniczych, według ściśle ustalonego planu zajęć, tak by możliwie duża ilość osób mogła w nich uczestniczyć. Tygodniowo bierze udział w nich około dwustu osób, które w części uczestniczą we wszystkich formach terapii.

Wspomniana wyżej pracownia terapii zajęciowej mieści się w nowo wyremontowanym i dostosowanym budynku Centrum Terapii. Czyste i przestronne pomieszczenia, a przede wszystkim fachowość koordynatora sekcji pracowni terapii zajęciowej i instruktorów prowadzących zajęcia wpływa na realizację głównych celów, tj. niwelowanie napięć i możliwość rozwijania swych artystycznych zainteresowań.

Przedwojenna, ale również wyremontowana sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem siatkarskim, to miejsce gdzie nasi podopieczni mogą popracować nad swoją kondycją fizyczną.    

Klub Chorych Centrum Terapii

jest centrum kulturalnym i terapeutycznym, w szczególności uwzględniającym te z zajęć, które mieszczą się w szerokim pojęciu słowa arte – terapia.

Zajęcia choreoterapii i muzykoterapii, prowadzone przez wyspecjalizowanego muzykoterapeutę, są przez wielu uczestników ulubioną formą terapii, głównie dzięki swemu, mocno relaksującemu charakterowi. Zajęcia biblioterapii prowadzone przez mgr. filologii polskiej, mają z kolei zmuszać naszych podopiecznych do wysiłku umysłowego, pracy z koncentracją, zdolnością analizowania faktów, czyli z tym wszystkim, co przychodzi pacjentom w okresie leczenia z niemałym trudem. Dopełnieniem oferty terapeutycznej Centrum Terapii  są zajęcia łączone, prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej z oddziałami opiekuńczo-leczniczymi, które pełnią ważną rolę socjalizującą uczestników.

Prócz wyżej wspomnianych form terapii Centrum Terapii w Obrzyckim szpitalu organizuje regularnie wycieczki, koncerty muzyki poważnej i imprezy o charakterze integracyjnym dla pacjentów wszystkich oddziałów. Pacjenci uczestniczą również w quizach, turniejach ringo, spartakiadach, powitaniach pór roku i wielu, wielu innych.

Centrum Terapii  nie jest oczywiście jednostką działającą niezależnie od pozostałych struktur szpitala. Łącznikiem są instruktorzy terapii zajęciowej pracujący na oddziałach szpitalnych. Bez nich niemożliwe byłaby praca, która ma spójną strukturę, a której cel podporządkowany jest dobru pacjenta. Mobilizują oni pacjentów do udziału we wspomnianych formach terapii, ale też sami prowadzą zajęcia terapeutyczne, organizują oddziałowe imprezy i co ważne: mając stały, bezpośredni kontakt z pacjentami, są ważnym źródłem informacji o chorych.

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością naszych pacjentów ↗

Kierownik Centrum – tel. (95) 7428 750
Klub Chorych – tel. (95) 7428 754
ct@obrzyce.eu

Terapia Zajęciowa – tel. (95) 7428 754
Sala Gimnastyczna – tel. (95) 7428 755

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top