– TAK DLA LUBUSKIEJ ONKOLOGII

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Wraz z Lubuskie zachęcamy do poparcia budowy Lubuskiego Centrum Onkologii.

Lubuskie Centrum Onkologii – to projekt, który ma wielką szansę na realizację. Warunkiem jest pozyskanie funduszy na jego budowę.

Realnym obecnie źródłem finansowania Lubuskiej Onkologii jest specjalny fundusz utworzony w Ministerstwie Zdrowia na „ dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych (w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej)”. W puli tego funduszu jest 2,5 mld zł, a projekty do niego zgłaszane mogą uzyskać do 300 mln zł dotacji – to dokładnie tyle, na ile dziś wyceniana jest budowa Centrum Onkologii przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Projekt utworzenia Lubuskiego Centrum Onkologii zakłada skupienie wszystkich świadczeń związanych z diagnozowaniem i leczeniem nowotworów w jednym miejscu oraz rozwój tychże świadczeń – by zapewnić naszym pacjentom kompleksową opiekę w walce z rakiem.

Czterokondygnacyjny budynek mógłby pomieścić m.in. oddział chirurgii onkologicznej, oddziały otolaryngologii oraz kompleks poradni. Sercem tego obiekt byłaby kompleksowa diagnostyka dla pacjentów onkologicznych – m.in. Pracownia Medycyny Nuklearnej z aparatem PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) i aparatem do scyntygrafii (gammakamera).

Tworzymy akcję poparcia dla Lubuskiego Centrum Onkologii – chcemy wokół idei budowy tego ośrodka zebrać ludzi, którym leży na sercu dobro pacjentów onkologicznych, ich diagnostyki, kompleksowego leczenia, komfortu, bliskości świadczeń. Wierzymy, że społeczna presja pomoże ministerialnym decydentom wesprzeć finansowo projekt tak ważny dla zdrowia Lubuszan.

Zachęcamy Państwa do poparcia budowy Lubuskiego Centrum Onkologii podpisując elektronicznie petycję na stronie:

https://lubuskie.pl/cms/390/tak_dla_lubuskiej_onkologii

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top