– PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Rejestracja

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 08:00- 15:00

pod nr. telefonu: 95 7428 756Od 01.01.2023r. działa w ramach I poziomu referencyjnego.

Do Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży nie jest wymagane skierowanie.

Przyjmujemy dzieci i młodzież do 21 roku życia (osoby uczące się, powyżej 18 r.ż.- wymagana legitymacja uczniowska), którzy doświadczają zaburzeń emocjonalnych (np. obniżenia nastroju, napadów lękowych), zaburzeń zachowania oraz doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, a nie potrzebują interwencji psychiatrycznej.

Po zgłoszeniu się do nas pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczno-konsultacyjny. Na podstawie rozmów i badań, które będą przeprowadzone na początkowych spotkaniach podjęta zostanie decyzja o dalszym leczeniu.

Nasza poradnia świadczy usługi w następującym zakresie:

Porada psychologiczna – ma na celu wsparcie pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, psychoedukacja, wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje rodzina oraz środowisko dziecka do poprawy jego funkcjonowania.

Sesje psychoterapii – przeznaczone dla dzieci i młodzieży zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi również w zakresie relacji interpersonalnych.

Wizyty i porady środowiskowe – mogą mieć charakter diagnostyczny, konsultacyjny lub terapeutyczny, ich celem jest wspieranie środowiska, w którym funkcjonuje dziecko, by maksymalizować efektywność udzielanej pomocy (np. wizyta domowa, obserwacje ucznia w klasie, udział w zespołach interdyscyplinarnych).


AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

poniedziałek : 07:00 – 13:00

wtorek: 13:00 – 20:00

środa: 08:00 – 17:00

czwartek: 07:00 – 20:00

piątek: 08:00 – 13:00 ; 14:30 – 18:30


Psycholodzy:

Aleksandra Kusiak

Wiktoria Piotrowska

Natalia Sobolewska

Anna Szklennik


Psychoterapeuci:

Anna Bilon

Sebastian Kiełczewski

Łukasz Paczkowski


Terapeuta środowiskowy:

Barbara Kusiak

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top