– PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA
od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-15.00

pod nr tel. (95) 7428 756

Od 01.01.2023r. działa w ramach II poziomu referencyjnego.

Do Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży nie jest wymagane skierowanie.

W poradni przyjmujemy pacjentów do ukończenia 18 roku życia (do 21 roku życia, jeżeli dana osoba wciąż się uczy, wymagane przedstawienie legitymacji uczniowskiej) z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami po urazach psychicznych), dzieci i młodzież z problemami z zachowaniem, jedzeniem, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

W naszej placówce pracują wykwalifikowani psychiatrzy, psycholodzy oraz psychoterapeuci. Preferowaną przez nas formą diagnozy i terapii jest model oparty o współpracę. Oznacza to, że staramy się uwzględniać różne formy pracy na rzecz zdrowia pacjenta: konsultacje interdyscyplinarne, pracę w zespole lekarsko-psychologicznym naszej poradni, współpracę z członkami rodziny w procesie zmiany. 

W poradni stosowane jest leczenie obejmujące:

 • diagnozę i leczenie zaburzeń psychicznych mieszczących się w całym spektrum wieku rozwojowego,
 • diagnozę psychologiczną trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych i neurorozwojowych,
 • poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych i wychowawczych,
 • psychoedukację, wsparcie psychologiczne dla dziecka i jego rodziny w trakcie leczenia wybranych zaburzeń psychicznych,
 • konsultacje psychologa,
 • psychoterapię indywidualną (w podejściu poznawczo-behawioralnym).

Diagnoza i terapia obejmuje cykl konsultacji u psychologa oraz psychiatry znających problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego. Psychiatra i psycholog poinformują Państwa o zalecanych formach postępowania i terapii, w tym psychoterapii oraz farmakoterapii. Skuteczna terapia wielu zaburzeń psychicznych jest możliwa, o ile pacjent i jego opiekunowie będą uczestniczyli w cyklu regularnych wizyt.

Pierwsza wizyta u psychologa polega na zebraniu wywiadu rodzinnego i informacji od rodzica lub prawnego opiekuna pacjenta na temat problemów dziecka, jego rozwoju i aktualnego funkcjonowania.

Jeśli dziecko było kiedykolwiek badane przez psychologa lub pedagoga prosimy zgłosić się z kserokopiami opinii psychologicznych, odpisami wyników badań i obserwacji. Gdy problemy dziecka ujawniają się w szkole dodatkowo pomocne jest przedstawienie opinii od wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

Następne wizyty mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny, a ich przebieg dopasowany jest do problemów pacjenta, rozpoznania i aktualnych potrzeb. Ich celem jest wspieranie procesu zmiany w kierunku poprawy stanu psychicznego pacjenta.

Pierwsza porada psychiatryczna obejmuje zazwyczaj analizę danych z wywiadu psychologicznego, uzupełnienie go przez lekarza psychiatrę. W zależności od zaawansowania procesu diagnozy psychologicznej, powodu zgłoszenia się do poradni i wieku dziecka lekarz psychiatra zadecyduje o przebiegu tego spotkania. Przeprowadzi badanie psychiatryczne dziecka lub wspólną rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami lub uzupełni wywiad od rodziców oraz zaleci badania dodatkowe – laboratoryjne i obrazowe, w razie potrzeby.

Diagnoza psychiatry dziecięcego rzadko obejmuje pojedynczą wizytę, najczęściej składa się z kilku (ok. trzech, a niekiedy większej liczby spotkań).

Diagnoza psychiatryczna dziecka jest wynikiem bezpośredniej współpracy lekarza psychiatry z psychologiem z doświadczeniem w terapii zaburzeń psychicznych. Jeśli dziecko było już badane przez innego psychologa (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole) nasi psycholodzy w sposób zintegrowany odniosą się do problemów dziecka, jego aktualnego funkcjonowania i uwzglednią jego problemy zdrowotne.

W trakcie konsultacji w naszej poradni postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.

________________________________________________________________________________________

AKTUALNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

poniedziałek : 08:00 – 19:00

wtorek: 08:00 – 20:00

środa: 08:00 – 20:00

czwartek: 08:00 – 15:25

piątek: 08:00 – 20:00


Lekarze:

Lek.specj.psychiatra Błażej Antosz

Lek.specj.psychiatra dzieci i młodzieży Alicja Gulewicz

Lek.specj.psychiatra dzieci i młodzieży Anna Malecka


Psycholodzy:

Aleksandra Kusiak

Wiktoria Piotrowska

Anna Szklennik


Psychoterapeuci:

Aleksandra Frankowska

​Sebastian Kiełczewski

Agnieszka Krystianc


Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży:

Joanna Gulbicka-Byra

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top